МБАЛ "д-р Киро Попов"

гр. Карлово

Позиция:
УПРАВИТЕЛ НА БОЛНИЦАТА
Адрес:
ул.“Ген. м-р Гурко Мархолев“№3
Карлово
Пловдив
4300
България
Телефон:
0335 / 90 801
Изпращане на е-мейл
(по избор)