МБАЛ "д-р Киро Попов"

гр. Карлово

Статии

 

Отделение  „ОБЩА И КЛИНИЧНА ПАТОЛОГИЯ”


  Към отделението са обособени:
• Хистологична лаборатория
• Хистотека – помещение за съхранение на парафиновите блокчета от биопсиите и за съхраняване на подготвените от тях хистологични препарати
• Аутопсионна зала
В лабораторията се изготвят и диагностицират биопсии на хирургични материали и биопсии от инвазивни методи на пациенти лекувани в болницата с модерен криостат.

Началник отделение –
Телефон:0335/90 858