МБАЛ "д-р Киро Попов"

гр. Карлово

Статии

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ


Разположението на лабораторията позволява добра комуникация със стационарните отделения, както и с приемно – консултативните кабинети.
Лабораторията е осигурена с условия, апаратура, пособия, консумативи, съоражения, гарантиращи   добра работа и безопасна среда.
Извършват се следните изследвания:
• Хематологични
• Клинико – химични и биохимични
• Цитологични
• Показатели  на урината
• Имунологични / хормони и туморни маркери/

 

Началник лаборатория – д-р Генка Русчукова
Телефон: 0335/ 90 866; 90 867;