МБАЛ "д-р Киро Попов"

гр. Карлово

Статии

БОЛНИЧНА АПТЕКА

 

 

Болничната аптека е звено в лечебното заведение, в което се извършват следните дейности: планиране, получаване, съхраняване, контролиране, отпускане на лекарствени продукти по лекарствени листи за болнична помощ.

 

Управител – м.ф. Атанас Даргов
Тел: 0335 / 90 809