МБАЛ "д-р Киро Попов"

гр. Карлово

АДМИНИСТРАТИВНО СТОПАНСКИ БЛОК

 

• Управител – Д-р Христо Пелев - 0335 / 90 801
   Главна медицинска сестра  Стефка Лулчева - 0335/90803
• Администрация –
Секретар- 0335 / 90 826; 90 804;
Главен счетоводител - 0335/90802
Регистратура - 0335/90808
ИТ и компютърна система - 0335/90805
• Кухненски блок
• Централна стерилизация
• Автотранспорт