МБАЛ "д-р Киро Попов"

гр. Карлово

Отделение „АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ”


Съвременно мониториране на всички жизнени функции
• Апаратура за механична вентилация
• Централна аспирация
• Централно подаване на кислород

Началник отделение – д-р Цветан Петров
Телефон:0335/90 857