МБАЛ "д-р Киро Попов"

гр. Карлово

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                           Д-р Обрейко Обрейков        


    УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

       Обръщам се към Вас от името на целия екип  „МБАЛ „Д-р Киро Попов”-Карлово” ЕООД                                      

Нашата и ваша болница е мястото, където по стечение на обстоятелствата ние се срещаме.  

Ние - работим тук, развиваме професионалните си умения, отдаваме сили и знания в интерес на вашето здраве.

 Вие -по една или друга причина имате нужда от медицинска помощ – понякога неотложна, понякога животоспасяваща, но винаги нуждаещи се от бързи, адекватни, високи професионални мерки и сто-процентово отдаване от страна на нашите екипи.  

Въпреки световната финансова и икономическа криза породена от пандемията и поскъпването на енергийните ресурси, които засегнаха и нашата страна, ограничените финансови средства заработвани по НЗОК, болницата е с добри финансови показатели и без компромис по отношение качеството на медицинската дейност. По време на икономическа стагнация успехме да направим стретегически важни неща:

  • монтирахме генераторна установка, включваща се автоматично при аварии в електрозахранващата мрежа;

  • отоплителната система е с нов котел и конвертирана на природен газ,  като имаме опция да преминем бързо и към течно гориво;

  • бе реализан и проект „Подобряване на ранната диагностика, качеството и достъпа до лечение” с европейски средства и кофинансиране от Община Карлово в размер над 3 800 000 лв., включващ:

 

          Благодарение на новото оборудване и отличната подготовка на нашите лекари се подобрява ранната диагностика.  Постигат се по-високи медицински стандарти. Повишава се качестовто на  диагностиката и лечението на стомашно-чревния тракт, сърдечно-съдови, мозъчно-съдови, онкологични и хипертонични заболявания, травматизъм, бъбречно-каменна болест, болести засягащи диахателната система и други заболявания. Повишава се качеството и ефективността на хирургичните интервенции.

 Бе подменен и главният асансьор с автоматични врати, обслужващ всички отделения и ЦСМП.

Изработихме „Интегриран проектен фиш” за периода 2014 – 2020 год. за включване към европроекти на община Карлово, в който има много смели и стратегически идеи, свързани с бъдещето на „МБАЛ „Д-р Киро Попов”-Карлово” ЕООД .  

    Разкрихме Covid-19 отделение на целия пети етаж в стационарния блок с 50 легла и разширихме кислородната система.

    В процес на стартиране  е проект за обновяване базата и оборудването по програма през МЗ и помощта на Община Карлово.

    Той включва нов асансьор, подмяна на цялата канализационна система, санитарни възли за всяка болнична стая

 

 Заради всичко това и повече от 140 – годишната история, традиция и опит можете да ни се доверявате.

 

С уважение:

         /д-р Обрейко Обрейков/