МБАЛ "д-р Киро Попов"

гр. Карлово

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

„Д-р КИРО ПОПОВ” - КАРЛОВО“ЕООД

 

„МБАЛ „Д-р Киро Попов” – Карлово“  ЕООД  е лечебно заведение за болнична помощ с водеща роля в областта на диагностично – лечебната, рехабилитационната и профилактичната дейност на територията на Карловска община и части от общините Хисар, Брезово и Калояново.

Болницата извършва диагностика и активно лечение на остри и хронични заболявания, травми, спешни и планови оперативни интервенции. Разполага с модерно обзаведена, извършваща пълен  набор изследвания клинична лаборатория.      Извършва високоспециализирана медицинска помощ със съвременна апаратура на пациентите в областта на образната и функционалната диагностика.