МБАЛ "д-р Киро Попов"

гр. Карлово

Статии

Отделение „ХИРУРГИЯ”

 
В отделението се извършва диагностика и лечение на следните заболявания: лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво, на хепатобилиарната система, оперативни процедури на стомах, и дуоденум с голям и среден обем на сложност, конвенционална и лапароскопска холецистектомия, оперативни процедури върху черен дроб, панкреас, остър перитонит , интраабдоминални абсцеси, оперативни интервенции при диабетно стъпало.
 

Началник отделение – д-р Станимир Чешмеджиев

 
Телефон:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     В момента структурата е неактивна!!!