МБАЛ "д-р Киро Попов"

гр. Карлово

  

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 

Обръщам се към Вас от името на целия екип  „МБАЛ „Д-р Киро Попов”-Карлово” ЕООД.

Нашата и ваша болница е мястото, където по стечение на обстоятелствата ние се срещаме.  

Ние - работим тук, развиваме професионалните си умения, отдаваме сили и знания в интерес на вашето здраве.

 Вие -по една или друга причина имате нужда от медицинска помощ – понякога неотложна, понякога животоспасяваща, но винаги нуждаещи се от бързи, адекватни, високи професионални мерки и сто процентово отдаване от страна на нашите екипи.  

Въпреки световната финансова и икономическа криза, която засегна и нашата страна, ограничените финансови средства заработвани по НЗОК, болницата е с добри финансови показатели и без компромис по отношение качеството на медицинската дейност. По време на икономическа стагнация успехме да направим стретегически важни неща:

 • монтирахме генераторна установка, включваща се автоматично при аварии в електрозахранващата мрежа;

 • отоплителната система е с нов котел и конвертирана на природен газ,  като имаме опция да преминем бързо и към течно гориво;

 • бе реализан и проект „Подобряване на ранната диагностика, качеството и достъпа до лечение” с европейски средства и кофинансиране от Община Карлово в размер над 3 800 000 лв., включващ:

 

 •  Компютърен томограф  Siemens – 16 срезов;

 •  Цифров рентгенов апарат „Siemens с въртяща се маса и гръден статив;

 • CR – система за дигитализиране на рентгенови образи;

 • Два анестезиологични апарата – ново поколение;

 • Респиратор –  за механична вентилация;

 • Биохимичен анализатор  Siemens”;

 • Имунологичен анализатор;

 • Автоматичен коагулометър;

 • Четири хемодиализни апарата;

 • Водоочистваща система за диализата;

 • Три дефибрилатора – монитори;

 • Детски дефибрилатор;

 • Кардиоехограф;

 • Бронхоскоп;

 • Апарати за горна и долна енодскопия с видеонаблюдение;

 • Пациентски монитори- 7 бр.;

 • Електроенцефалограф /ЕЕГ/;

 • Електромиограф /ЕМГ/;

 • Хистероскоп;

 •  Колпоскоп с видеонаблюдение;

 • Централна стерилизационна апаратура с комп.управление.

Благодарение на новото оборудване и отличната подготовка на нашите лекари се подобрява ранната диагностика.  Постигат се по-високи медицински стандарти. Повишава се качестовто на  диагностиката и лечението на стомашно-чревния тракт, сърдечно-съдови, мозъчно-съдови, онкологични и хипертонични заболявания, травматизъм, бъбречно-каменна болест, болести засягащи диахателната система и други заболявания. Повишава се качеството и ефективността на хирургичните интервенции.

Бе подменен и главният асансьор с автоматични врати, обслужващ всички отделения и ЦСМП.

     Изградихме  газова връзка към кухненски блок за готвене и топла вода.

Изработихме „Интегриран проектен фиш” за периода 2014 – 2020 год. за включване към европроекти на община Карлово, в който има много смели и стратегически идеи, свързани с бъдещето на „МБАЛ „Д-р Киро Попов”-Карлово” ЕООД .  

 Разкрихме дежурен кабинет към болницата, който предоставя 24-часов достъп до лекарска помощ.

 Заради всичко това и близо 135 – годишната  традиция и опит можете да ни се доверявате.

 

С уважение:

         /д-р Хр. Пелев/