МБАЛ "д-р Киро Попов"

гр. Карлово

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 2017

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

5. Обявления за приключиили договори

4.Договори за доставка на лабораторни реактиви и консумативи за   нуждите на Клинична лаборатория и рентгенови консумативи за нуждите на отделението по образна диагностика в  "МБАЛ "Д-р Киро Попов"-Карлово" ЕООД.- 20.11.2017

3. доставка на лабораторни реактиви и консумативи  за нуждите на Клинична лаборатория и рентгенови консумативи за нуждите на отделението по образна диагностика в  "МБАЛ "Д-р Киро Попов"-Карлово" ЕООД. - 20.11.2017

2. Обява за сключване на договор за доставка на лабораторни реактиви и консумативи за   нуждите на Клинична лаборатория и рентгенови консумативи  за нуждите на отделението по образна диагностика в  "МБАЛ "Д-р Киро Попов"-Карлово" ЕООД.- 17.11.2017

1. Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на клинична лаборатория и рентгенови консумативи за нуждите на отделението по образна диагностика - 19.06.2017г.